Quay phim sự kiện – công ty cổ phần du thuyền vượt sống Hạ Long

Quay phim sự kiện – công ty cổ phần du thuyền vượt sống Hạ Long Năm 2012 công ty cổ phần du thuyền vượt sống Hạ Long được thành lập và tháng 8 năm 2013 do uỷ ban nhân dân Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tu cho dự án mang tên: du thuyền … Đọc tiếp Quay phim sự kiện – công ty cổ phần du thuyền vượt sống Hạ Long